VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS “DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-303

Parsisiųsti MS Word formatu

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2020 m. liepos 8 d. Nr. 1-595

Parsisiųsti Adobe PDF formatu