Vilniaus lopšeliui-darželiui „Du gaideliai“ biudžeto ir finansines ataskaitas rengia Biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įtaigų buhalterinė apskaita“ ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS).

 

2015 m.sausio 1 d.-spalio 30 d. darželiui funkcionuoti, būtiniems darbams, priemonėms išleista:
iš ugdymo lėšų – 18210,54 Eur
iš mokinio krepšelio lėšų – 1443,17 Eur
iš 2 procentų lėšų -2535,22 Eur

 

2016 m.  finansinė ataskaita.

2018 m. finansinė ataskaita.

2019 m. finansinė ataskaita.

2020 m. finansinė ataskaita.

2021m. finansinė ataskaita,

2022m. finansinė ataskaita.

2323m. finansinė ataskaita