2022 m. balandžio 12 d. vyks konkursas į Vilniaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktoriaus pareigas.

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Vaida Peciukonienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Inga Rydelienė – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įtaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ direktorė;

Ringailė Kavaliauskienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ tėvų atstovė;

Austėja Juodkaitė  – Vilniaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ pedagogų atstovė;

Jelena Artyushenko – Vilniaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams (ugdytiniams);

Sigita Burvytė – Vilniaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ socialinių partnerių atstovė, viešosios įstaigos „Vaikų ugdymas“ direktorė.