Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ įsteigtas 1962 m.  balandžio mėn.   Vilniaus Naujininkų mikrorajone.

 

1996 m. gruodžio 10 d. suteiktas vardas “Du gaideliai”.
Kalba – lietuvių.
Ugdymo forma – dieninė.

 

Pagrindinė veiklos rūšis – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Į lopšelį- darželį “Du gaideliai” vaikai priimami nuo 2 iki 7 metų amžiaus, tėvų (globėjų) prašymu.

 

Vaikų priėmimo tvarką reglamentuoja steigėjo patvirtintos taisyklės.

 

Įstaigoje veikia šios grupės:

  • 2 grupės ankstyvojo amžiaus (2-3 m.) vaikams,
  • 3 grupės ikimokyklinio amžiaus (3-5(6)m.) vaikams,
  • 1 grupė priešmokyklinio amžiaus (5-6(7) m.) vaikams.

 

Įstaigos darbo laikas: 6.30 – 18.30 val.