• Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ 2018-2022 m. strateginį planą galima pažiūrėti čia>>
  • Metinės veiklos užduotis galima pažiūrėti čia>>
  • Metinės veiklos ataskaitą (metinė vadovo ataskaita) galima pažiūrėti čia>>