Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis čia