„DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“. 2014 m. spalio 22 d. Nr.1-2070

 

„DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  2015 m. gegužės 28 d. Nr. 1-57 

 

„DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313

 

Nacionaliniai