LR Švietimo ir mokslo ministerija
Vilniaus miesto savivaldybės švietimo informacija
LR švietimo įstatymas
Vaikų teisių konvencija
www.ikimokyklinis.lt