• Pelesos g. 15, Vilnius LT- 02114
  • +37052693497

Gegužės 2 d. baigėsi  respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtuali darbų paroda „Kai akmenys prabyla“. Parodą organizavo vyr. priešmokyklinio ugdymo mokytoja E. Šapauskaitė ir vyr. socialinė pedagogė A. Vernickaitė. Džiaugiamės sulaukę darbelių iš visos Lietuvos. Kiekvienas darbelis buvo savaip unikalus ir gražus, vieni nešė linksmą žinią, kiti vertė sustoti ir susimastyti, dar kiti darbeliai kūrė aplinkos grožį ar tapo vertinga metodine priemone.

Dėkojame visoms pedagogėms, bei pagalbos mokiniui specialistėms, kurios savo įtemptose darbotvarkėse radote laiko ir kūrėte darbelius parodai.